Informacije o projektu


Projekt "Primjena inovativnih strategija učenja u odgojno-obrazovnom procesu" uključuje aktivnosti "Encouraging creative thinking" i „Play to learn“: Teaching and Learning Strategies combining Games and Technology in the Classroom“ Te aktivnosti omogućuju jačanje vještina, znanja i iskustava iz područja kreativnog mišljenja, ovladavanja alatima za inovativno rješavanje problema (ICT), potiče interes za globalne probleme nasuprot lokalnima, podržava razvoj i upotrebu imaginacije i mašte u osobnom i profesionalnom razvoju, te omogućava internacionalna iskustva i povezivanje stručnjaka radi dijeljenja iskustava pozitivne prakse.

Naša je ustanova prepoznala ove aktivnosti kao priliku za stjecanje ključnih kompetencija vezanih za naše strateške ciljeve, a to su rad na unaprjeđivanju uvjeta za optimalni razvoj autonomne, kreativne i inovativne djece predškolske dobi, a osobito djece iznadprosječnih sposobnosti- darovite i talentirane djece. Temeljem visokih postignuća u tom području našeg rada planiramo se baviti edukacijom stručnih djelatnika naše i drugih predškolskih ustanova za poticanje darovitosti kroz rad našeg vrtića kao budućeg stručnorazvojnog centra.

U ove mobilnosti stoga uključujemo 3 odgojiteljice (Marina Delić, Marina Dojder i Maja Hruška), pedagoginju Đurđicu Grozdanović, psihologinju Kameu Jaman, logopeda Martinu Burazer i ravnateljicu Lidiju Redžepović, (ukupno 7 djelatnika vrtića) koji posjeduju određena znanja i iskustva u radu s djecom i poticanju njihove kreativnosti, a također i iskustva prenošenja toga znanja kolegama stručnjacima predškolskog odgoja. Očekujemo da će se kvaliteta tih kompetencija poboljšati, da će im se dodati međunarodna perspektiva i iskustvo, čime bi smo kao stručno-razvojni centar zaista mogli polaznicima omogućiti stjecanje znanja i iskustava na višoj razini. Ovim mobilnostima postići ćemo značajno ulaganje u podizanje razine kompetencija stručnih djelatnika, što je jedan od strateških ciljeva politika EU. Darovita djeca bez odgovarajućih poticaja i uvjeta često ostaju neprilagođena, a njihovi visoki potencijali neiskorišteni pa stoga rad na unaprjeđivanju uvjeta njihovog razvoja u vrtiću predstavlja doprinos povećanju njihovih šansi za uspješnije uključivanje u društvo. Mišljenja smo da će se osobni potencijal svakog djeteta razviti ukoliko su osigurani optimalni uvjeti i podrška socijalne sredine. Osjećaj osobnog uspjeha uz povoljnu klimu i komunikaciju u odgojnoj skupini pozitivno djeluje na njihov emocionalni i socijalni razvoj i dovodi do izuzetnog razvoja djetetovih potencijala što trajno utječe na kvalitetu života djeteta, njegove primarne sredine ali i društva u cjelini.

Želimo biti još bolji i uspješniji u radu s djecom i razvijati svoje potencijale.Kao sudionici smatramo da ćemo imati mogućnost diskutirati, istraživati i razumjeti kako možemo planirati i razvijati naš projekt uz postizanje kriterija kvalitete kao što su pedagoške inovacije i kreativnost. Integraciju kurikuluma, suradnju, upotrebu tehnologije, održivost i prenošenje znanja kao i ostvarenje dugoročnih ciljeva i dobrobiti u našem području rada. 

© 2021 Vrtić Trešnjevka. Sva prava pridržana.