Ostvarivanje prava na olakšice od 01. siječnja 2023.


Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 6/11, 19/11 i 15/12) utvrđeni su kriteriji i mjerila za sudjelovanje roditelja / skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju u gradskim predškolskim ustanovama te su utvrđene olakšice u plaćanju ovisno o vrsti i trajanju programa i socijalnom statusu obitelji.

Detalje o načinu ostvarivanja prava na olakšice od 01. siječnja 2023. možete pronaći u dokumentima:

 

© 2023 Vrtić Trešnjevka. Sva prava pridržana.