Upis djece u gradske dječje vrtiće za predškolsku godinu 2024./2025.


OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi 
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 
za pedagošku godinu 2024./2025. na području Grada Zagreba
 
 
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA
 
Dječji vrtići Grada Zagreba će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati 
 
od 13. do 23. svibnja 2024. godine 
isključivo elektroničkom prijavom putem
Portala Moje ZG e-usluge
na poveznici e-VRTIĆI  https://eupisi.zgvrtici.hr/welcome

Sve ostale detalje o Podnošenju zahtjeva za upis, samom zahtjevu i upisnoj dokumentaciji, prednostima pri upisu u redovite programe, objavi rezultata upisa te samim upisima možete pročitati ovdje u PDF obliku.

Dopis Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade o Upisima za pedagošku godinu 2022./2023. možete pogledati ovdje u PDF obliku.

Obavijest o upisu u program predškole djece obveznika predškole koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću za pedagošku godinu 2024./2025. na području Grada Zagreba možete pročitati ovdje u PDF obliku.


© 2024 Vrtić Trešnjevka. Sva prava pridržana.