Povijest vrtića

Od dječjeg skloništa do integriranog predškolskog kurikuluma


1930.

Osnivanje Skloništa za radničku djecu u Trakošćanskoj 45 u Zagrebu. Osnivač je Socijalni ured Gradskog poglavarstva. Zgrada je namijenjena dnevnom boravku djece dobi 3 do 12 godina.

1932.

Napredne učiteljice Skloništa pokreću osnivanje Udruženja učiteljica gradskih dječjih skloništa.

1937.

Učiteljice Skloništa u Trakošćanskoj 45 prikupljaju podatke o prehrani i uvjetima života radničke djece i te alarmantne podatke publiciraju.

1942.

Učiteljice Skloništa djeluju na prihvatnim stanicama Crvenog križa na Velesajmu, Gornjoj Reki, Rudama i drugim sabiralištima i domovima u Zagrebu.

1944. - 1945.

Većinu prostora u objektu u Trakošćanskoj 45 koristi okupator za potrebe civilne zaštite i vojna skladišta.

1945.


U objektu borave djeca bez roditelja poginulih u ratu. Naziv ustanove mijenja se u Obdanište za djecu i ima sve značajke dječjeg doma kojeg je osnivač Narodni odbor grada Zagreba.

1946.

Mijenja se naziv u Dječje obdanište "Marijan Čavić" i u njemu dnevno borave djeca dobi od 3 do 15 godina.

1954.

Osnivač Obdaništa "Marijan Čavić" postaje Narodni odbor Općine Trešnjevka. Ustanova ima "zadatak da primi na boravak, odgoj i obrazovanje predškolsku i školsku djecu od 3 do 15 godina preko cijelog dana".

1956.


Društvo "Naša djeca" Trešnjevke osniva Pionirski dom u Badalićevoj ulici. Ustanova organizira većinom sportske aktivnosti djece osnovno-školskog uzrasta i razne programe s kraćim vremenom trajanja za dvije skupine djece predškolske dobi.

1962.


Osnivač ustanove u Badalićevoj postaje Stambena zajednica "Kata Dumbović" i mijenja naziv Pionirskog doma u Dječji centar "Kata Dumbović" s programima dnevnog boravka djece zaposlenih roditelja. Djeca su u dobi od 3 do 15 godina.

1967.


Prema Zakonu o dječjim vrtićima obje ustanove mijenjaju nazive u Dječji vrtić "Kata Dumbović" i Dječji vrtić "Marijan Čavić", ali i dalje ostvaruju dnevni boravak djece dobi od 3 do 15 godina.

1973.


Prostori DV "Marijan Čavić" potpuno se namjenjuju djeci od 3 do 7 godina.

1978.


DV "Kata Dumbović" i DV "Marijan Čavić" udružuju se u radnu organizaciju bez osnovnih organizacija udruženog rada i dalje djeluju pod zajedničkim imenom Dječji vrtić "Marijan Čavić" sa sjedištem u Trakošćanskoj 45.
Vrtić zapošljava prvu pedagoginju Zoricu Labaš.

1983.


Vrtić otvara prvu jasličku skupinu i zapošljava prvu zdravstvenu voditeljicu Blanku Stamenović.

1987.


U DV "Marijan Čavić" zapošljava se prva psihologinja Kamea Jaman.

1988.


Prva logopedinja Katica Puškarić počinje raditi na pola radnog vremena (matični vrtić "Anđela Cvetković", današnja "Bajka").

1989.

Otvara se nova zgrada u Badalićevoj 24 za potrebe Vrtića i samoupravne interesne zajednice odgoja i obrazovanja Grada Zagreba.
Zapošljava se prvi defektolog stručni suradnik-Vesna Mateša.

1991.


Dječji vrtić "Marijan Čavić" mijenja naziv, sjedište i ovlaštene osobe te postaje Dječji vrtić "Trešnjevka" sa sjedištem u Badalićevoj 24.
Prva ravnateljica Vrtića u samostalnoj Repulici Hrvatskoj postaje Slavica Gragac.
Prostore SIZ-a na 2. i 3. katu preuzima Zavod za školstvo.
Zbog ratnih stradanja i blizine Hotela Laguna, gdje su bile smještene obitelji sa ratom pogođenih područja, vrtić upisuje brojnu djecu prognanike i skrbi o njima. Tijekom uzbuna, zaposlenici sklanjaju djecu u podrumske prostore Hotela Laguna i Crkve Sv. Josipa jer su oba objekta bez skloništa.

1992.


Vrtić "Trešnjevka" postaje vježbaonica Učiteljske akademije u Zagrebu.
Vanjski suradnik Akademije postaje ravnateljica Slavica Grgac, a metodiku vodi prof. Mira Peteh.
Kontinuitet suradnje s Učiteljskim fakultetom nije prekinut do danas. DV "Trešnjevka" danas je vježbaonica za metodiku likovne kulture, a mentori su odgojiteljice Nada Gudek, Marijanka Boštjančić i Borka Batinić-Puškarić.

1992.

Započinje suradnja sa prof. Alojzijem Hoblajem na provedbi katoličkog Vjerskog odgoja, integriranog u redoviti odgojno-obrazovni proces.
Nositeljica te suradnje bila je odgojteljca Vikica Schlosser.

1994.


Temeljem sporazuma triju vrtića (DV Matije Gupca, DV Srednjaci i DV Trešnjevka) u našem vrtiću zapošljava se logoped Lidija Vuković na 30% radnog vremena.

1994. - 1996.


Provodi se projekt UNICEF-a pri Ministarstvu prosvjete i športa Psiho-socijalna pomoć prognanoj i izbjegloj, ratom traumatiziranoj predškolskoj djeci, njihovim roditeljima i odgajateljima koji s njima rade. Nositeljice su bile Kamea Jaman-Čuveljak, psihologinja i Vikica Schlosser, odgojiteljica.

1997.

Sredstvima proračuna Grada Zagreba renovira se objekt u Trakošćanskoj 45 i dograđuje gospodarski objekt, te uređuje igralište.
Sudjelujemo na Prvim danima dječjih vrtića Grada Zagreba.
Verificirani su prvi programi obogaćivanja redovitog odgojno-obrazovnog procesa u formi kraćih programa, koji se provode unutar odgojne skupine (engleski jezik, likovna kultura).

1997.


Sudjelujemo na Prvim Danima dječjih vrtića Grada Zagreba. Kontinuitet ne prekidamo sve do danas.
Tijekom ovih 14 godina sudionici su bili:

djeca na smotrama dječjeg stvaralaštva (tradicijski dječji folklor, ritmika i ples , likovne radionice i izložbe),

odgojitelji - kao voditelji dječjih skupina koje nastupaju (Božica Kuštre, Silvija Vukobrat, Marijanka Boštjančić, Nada Gudek, Snježana Bekavac, Gordana Kurtoić, Vesna Veron i drugi);
i kao voditelji stručnih radionica (Ritmika i ples- Marijanka Boštjančić i Vesna Veron, Engleski jezik- Gordana Kurtoić i Tatjana Vitas, Izrada tradicijskih dječjih glazbala- Božica Kuštre i Silvija Vukobrat);

odgojitelji i stručni suradnici -Teorija izbora kao temelj kvalitetnih odnosa u dječjem vrtiću - Martina Kokot i Lidija Redžepović,
Darovito dijete-istraživač u vrtiću-Snježana Bekavac, odgojiteljica-mentorica, Nada Gudek, odgojiteljica-savjetnica i Kamea Jaman-Čuveljak, psihologinja-mentorica

stručni suradnici i ravnateljica - Radionica 3 RS za roditelje

djeca, roditelji i odgojitelji - Sportske igre na Bundeku,
te odgojiteljica Božica Kuštre i pedagoginja Lidija Redžepović
kao članice Organizacijskog odbora Dana dječjih vrtića Grada Zagreba.

1998.


Započinje dvogodišnja edukacija stručnih djelatnika u Studiju "Belam" kod profesorica Dobrile Belamarić, prof. dr Arjane Miljak, prof. Biserke Petrović Sočo, prof. Ive Grujić, prof. Hede Gospodnetić. Ove edukacije bile su poticaj i ishodište ideje o pokretanju posebnih programa likovne, glazbene i dramske kulture, te mnogo kasnijih promjena u smjeru razvoja integriranog predškolskog kurikuluma.
Verificiran kraći program glazbene kulture i ranog učenja engleskog jezika, namijenjeni obogaćivanju redovitog odgojno-obrazovnog procesa.

2000. - 2008.


Razdoblje intenziviranja aktivnosti za proširenje objekta u Badalićevoj 24 i borbe za oslobađanje prostora 2. i 3. kata.

2000.


Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić dodjeljuje odlikovanje Red Danice Hrvatske s likom Antuna Radića odgojiteljici Božici Kuštre.
Svečano obilježavamo 70-tu obljetnicu i izdajemo monografiju.

2001.


Skupina Cvjetići, prva skupina obogaćena kraćim programom likovne kulture i skupina Dupini, obogaćena kraćim programom ranog učenja engleskog jezika, zbog smanjenog broja upisane djece postaju skupina Sunce, obogaćena kraćim programom likovne kulture i engleskog jezika.
To je početak rada skupina obogaćenih sa dva posebna programa, što će se 2007. godine dogoditi i sa glazbenom skupinom Ptičice i engleskom skupinom Mrkvice. Djeca i roditelji odlično prihvaćaju ovakvu kombinaciju programa.
Vlastitim sredstvima DV "Trešnjevka" uređuje i oprema spravama za igru igralište u Badalićevoj 24.

2003.


Prvo napredovanje u struci: Vesna Mateša, defektolog stručni suradnik promovirana u savjetnicu.
Do danas su promovirane: Vikica Schlosser, odgojiteljica- savjetnica (od 2007. u mirovini), Marijanka Boštjančić, odgojiteljica- savjetnica, Nada Gudek, odgojiteljica-savjetnica, Božica Kuštre, odgojiteljica- savjetnica, Snježana Bekavac, odgojiteljica-mentorica, Snježana Jereb, odgojiteljica -mentorica, Kamea Jaman Čuveljak, psihologinja-mentorica
i Lidija Redžepović, pedagoginja-mentorica.
Program rada sa bistrom, potencijalno darovitom i darovitom djecom "Baltazar" i program Senzomotorne integracije predaju se i dobivaju verifikaciju Ministarstva prosvjete i športa.
Započinje edukacija stručnih djelatnika za rad sa bistrom, potencijalno darovitom i darovitom djecom pod vodstvom Jasne Cvetković-Lay.

2005.


Početak provedbe Programa rada sa bistrom, potencijalno darovitom i darovitom djecom "Baltazar". Prve voditeljice igraonica su Nada Gudek i Snježana Bekavac, a kasnije i Dilana Bernobić, Mirela Vrkić i Martina Kokot, uz suradnju sa stručnim timom na čelu sa psihologinjaom Kameom Jaman Čuveljak uz stručnu superviziju Jasne Cvetković-Lay iz Udruge za poticanje darovitosti "Bistrić".

2006.


Verificiran kraći program katoličkog vjerskog odgoja i počinje ga provoditi odgojiteljica Vikica Schlosser prema opredjeljenju zainteresiranih roditelja.

2007.


Vlastitim sredstvima i djelomično sredstvima Grada Zagreba (pješčanici s poklopcem) uređuje se igralište u Trakošćanskoj 45.

2008.


Iz objekta u Badalićevoj, prostora na 2. i 3. katu, seli se Agencija za odgoj i obrazovanje i ti se prostori ustupaju Dječjem vrtiću Trešnjevka.
Pod vodstvom pedagoginje Lidije Redžepović započinju sustavne promjene odgojno-obrazovnog modela vrtića od tradicionalnog prema prema integriranom predškolskom kurikulumu.
Zapošljavamo logopeda stručnog suradnika Martinu Burazer na puno radno vrijeme.

2009.


Započinje preuređenje objekta u Badalićevoj i prenamjena prostora Agencije za odgoj i obrazovanje za potrebe vrtića. Građevinski dio završava se krajem godine.

2010.

Odlaskom u mirovinu dugogodišnje ravnateljice Slavice Grgac ravnateljicom postaje Lidija Redžepović, dotadašnja pedagoginja vrtića. Na mjesto pedagoginje zapošljava se Đurđica Grozdanović, diplomirani pedagog.
Sredstvima Gradske četvrti Trešnjevka Sjever uređuje se igralište oko objekta u Badalićevoj 24 i postavlja se visoka ograda.
Sredstvima Grada Zagreba novom opremom opremaju se četiri odgojne skupine, otvorene na 2. katu objekta u Badalićevoj 24.
Učiteljski fakultet u Zagrebu u svojoj Galeriji u Savskoj 77 priređuje samostalnu izložbu likovnih radova djece DV "Trešnjevka", nastalih uokviru vježbi studenata Odsjeka za odgojiteljski studij.
Svečano obilježavamo 80-tu obljetnicu uz izdavanje prigodne publikacije.


© 2023 Vrtić Trešnjevka. Sva prava pridržana.