Djelatnici DV "Trešnjevka"

V.d. ravnateljica:

 • Martina Burazer


Stručni tim:

 • Pedagoginja: Đurđica Grozdanović
 • Psihologinja: Kamea Jaman
 • Logoped: Valentina Rosković
 • Zdravstvena voditeljica: Ljiljana Smontara


Tajnica:

 • Vanja Miloš


Računovodstvo:

 • Draženka Josipović, voditeljica računovodstva
 • Ljerka Kalčić, blagajnica


Ekonom:

 • Jozo Piljić


Odgojitelji:

 • Barišić Nataša - zamjena Ena Božić
 • Batinić Puškarić Borka
 • Bebić Tina
 • Bekavac Snježana
 • Bošković Josipa
 • Ceković Martina
 • Cenčić Jelena
 • Cesarec Irena
 • Cvek Ksenija
 • Debogović Spomenka
 • Delić Marina
 • Domić Nikolina
 • Gudek Nada
 • Hruška Maja
 • Jelčić Ana
 • Kihas Marina
 • Kokot Martina
 • Kolarac Husak Renata
 • Kosovel Martina
 • Košćica Maja
 • Kovačević Maja
 • Kovačić Klaudija
 • Kunovec Marina
 • Lončar Martina
 • Majcen Josipa
 • Mihić Marina
 • Miler Tea
 • Moguljak Tamara
 • Mojčec Kokolek Ana
 • Noršić Gordana
 • Pavičić Lidija
 • Perić Snježana
 • Pokrajac Habuš Zvjezdana
 • Poljan Antonija
 • Purgar Sanja
 • Rajković Nataša
 • Schaller Ana
 • Sikirić Gordana
 • Stijak Biljana
 • Šalković Dinka
 • Šerić Matea
 • Šimurina Ivana
 • Šorša Mia
 • Vitas Tatjana
 • Vrkić Mirela
 • Zobec Mirna
 • Zoljan Gašparić Tamara


Spremačice:

 • Ali Sevdia
 • Bekić Marija
 • Breščaković Mirjana
 • Budimir Alenka
 • Došen Ivanka
 • Glavina Gordana
 • Hunjet Đurđica
 • Knežević Milka
 • Marinić Renata
 • Slavulj Finka
 • Smrečki Božica
 • Suman Ljiljana


Kuhari/ce i servirke:

 • Holenda Ankica
 • Jureta Snježana
 • Robina Stjepan
 • Stambolija Hrvojka
 • Žumer Vera


Krojačica/pralja:

 • Dujmović Mirjana


Domari:

 • Antolić Zdravko
 • Matoic Marko

 


© 2023 Vrtić Trešnjevka. Sva prava pridržana.