Naše kuće

Centralni objekt:

Badalićeva 24
10000 Zagreb

Telefoni:
01/3820-247 tajništvo
01/3820-248
01/3648-185 fax
091/3820-668 ravnateljica službeni mobitel
091/3822-566 pedagoginja službeni mobitel
091/3820-665 psihologinja službeni mobitel
091/3820-666 zdrav. voditeljica službeni mobitel
091/6200-232 logopedinja
091/3820-007 edukacijska rehabilitatorica
091/3820-008 administrativno-računovodstvena djelatnica Lidija Posavec

 

 

Područni objekt:

Trakošćanska 45
10000 Zagreb

Telefoni:
01/3822-522
01/3820-665

Građevina DV „Trešnjevka“, Trakošćanska 45, „Gradsko dječje sklonište“, ima svojstvo kulturnog dobra, utvrđeno rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod Registarskim brojem Z-3671 (Narodne novine br.61/09) te podliježe svim odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12).
 
Građevina DV „Trešnjevka“ u Trakošćanskoj 45 izgrađena je 1930. prema projektu koji je za Gradski građevni ured izradio arhitekt Ivan Zemljak, a suradnik na projektu bio je Vjekoslav Muršec. Bila je to prva u nizu modernih zagrebačkih odgojno-obrazovnih ustanova arhitekta Zemljaka sagrađenih u razdoblju od 1930. godine do Drugog svjetskog rata. Zgrada je projektirana u duhu Neoplasticizma, prema najvišim pedagoškim, sociološkim i higijenskim normama te dostignućima suvremene arhitekture, i jedno je od naših najranijih avangardnih ostvarenja na području arhitekture. Kao prva zgrada javne namjene oblikovana u duhu Neoplasticizma i Nove objektivnosti, predstavlja antologijski primjer hrvatske moderne arhitekture internacionalnog stila koja je do danas sačuvala izvornu namjenu. 


                                                                                                                                                                              (Izvadak iz dokumenta Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, 21.03. 2013.)


© 2023 Vrtić Trešnjevka. Sva prava pridržana.